ഓസ്കാർ വേദിയിൽ ടോവിനോ, “ആൻഡ് ദി ഓസ്കാർ ഗോസ് ടുവിന്റെ” കിടിലൻ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്