ബാബ സിദ്ദിഖിന്റെ ഇഫ്താർ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്ത് ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾ