ചാവേറായി മമ്മൂട്ടിയും ഉണ്ണി മുകുന്ദനും, മാമാങ്കത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്‌ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്