‘കണ്ണും കണ്ണും കൊള്ളയടിത്താന്റെ’ പുതിയ പോസ്റ്ററുകൾ പുറത്ത് വിട്ട് ദുൽഖർ സൽമാൻ